Foranstaltninger pga. Covid-19


 Videokonsultation og telefonkonsultation


 På grund ad smitterisiko ved coronavirus foregår samtaler som videokonsultation eller telefonkonsultation indtil videre.


Hvis du ønsker video- eller telefonkonsultation, kan du kontakte klinikken på tlf. 8619-6144 eller maile til info@borgpsyk.dk. for at lave en aftale.  


Skulle der være omstændigheder, som gør, at video- eller telefonkonsultation ikke er en mulighed for dig, kan du kontakte klinikken. Husk at oplyse navnet på din psykolog.  


Ved fremmøde i klinikken indskærpes, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges. Du skal således ikke møde til samtale, hvis du tilhører en risikogruppe, eller hvis du har symptomer, der potentielt kan være symptomer på covid-19.


Klinikken vil åbne for samtaler i takt med myndighedernes anbefalinger. Det vil fremgå af hjemmesiden, når dette bliver en mulighed.
retinigslinier for ophold i klinikken hjem