Psykologerne fra Borggade blev etableret i 1983 i Borggade, Aarhus som en af de første psykologklinikker i Danmark.


Vores daglige arbejde hviler på en erfaring med psykologiske problemstillinger, der er indhøstet gennem klinikkens lange historie. Gennem alle årene har vi bestræbt os på at være velorienteret i forhold til udviklingen inden for faget, bl.a. gennem tæt kontakt til psykologiuddannelserne på landets universiteter og gennem tillidshverv i Dansk Psykolog Forening.


En grundforudsætning i vores arbejde er, at ingen bestemt behandlingsmetode tages i anvendelse, før der er foretaget en analyse af problemstillingen hos en given person. Den psykologiske problemstillings karakter er således afgørende for valg af behandlingsmetode.


Psykologer Ydelser Priser Kontakt


Telefontid


mandag -  torsdag

9.00 til 10.45


Telefon

86196144


Info@borgpsyk.dk
Tilknyttet den offentlige

sygesikring